Edith Van Driessche

Textielkunst en meer

English text below >

Het werk van Edith Van Driessche neemt je mee langs zowat alles wat leven te bieden heeft aan emoties.
Edith is het soort artiest dat werk nodig heeft om het leven te kunnen hanteren.  Het is haar manier om te verwerken wat er gebeurt, in haar leven en in de wereld.

“Boommensen”

In dit werk wordt een heel palet aan emoties, gedachten en situaties in een poëtisch schikking en bewoordingen samengebracht.

De gedachte om te zijn als een boom spreekt haar aan.  Sterk en flexibel tegelijk.  En om “niet zo intens te moeten voelen zoals wij mensen dat doen”.

Het werk doet in zijn geheel denken aan een boomstam, maar brengt vanbinnen het hele verhaal in beeld.

Edith Van Driessche’s work takes you through just about everything life has to offer in terms of emotions.
Edith is the kind of artist who needs work to handle life. It is her way of processing what is happening, in her life and in the world.

“Boommensen” (“Tree people”)

This work brings together a whole palette of emotions, thoughts and situations in a poetic arrangement and wording.

The idea of being like a tree appeals to her. Strong and flexible at the same time. And to “not have to feel so intensely as we humans do.”

The work as a whole is like a tree trunk. Inside, it portrays the whole story.

A few lines translated:

Fighters for … never again war

world improvers
world conquerors
world tramplers

slip carriers (slip of a coat)
flag carriers
weapon carriers
coffin carriers

water carriers… to the sea

fighters against …  despite

fencing
surrounding
encircling
winding around

wrapping around
including
surrounding
embracing