Edith Van Driessche

Textielkunst en meer

English text below >

“Dichter(s) op de ziel”

Edith verwerkt af en toe leesbare namen van mensen in haar werk. Ook dit werk bevat een lange rij namen. Kunstenaars, schrijvers, dichters… dichter(s) op de ziel.
–> Onder deze tekst kan je de binnenkant van het werk bekijken.

“Als ik mij omring met de namen van gelijkgestemde zielen of inspirerende mensen, dan weet ik mij met hen verbonden. Niet langer alleen in mijn leefwereld, maar opgenomen in een grote familie van gelijkgezinden.  Dat inspireert, geeft richting en troost.”

In haar werk is Edith open over wie zij is.  Ze laat je naar binnenkijken, deelt met u haar leefwereld en haar hoop, kracht en inspiratie.
Tegelijk is het een uitnodiging aan u, om met je eigen verhaal aan de slag te gaan… Waarmee of met wie voel jij je verbonden? Wie of wat brengt u troost? 

DAT is waar communicatie ontstaat ; communicatie tussen u en het werk van Edith.  Dat is waar haar werk u niet alleen raakt, maar je ook meeneemt, op de reis van je eigen leven.  Samen wandelen.

“Dichter(s) op de ziel” (see text)

Edith occasionally incorporates legible names of people into her work. Also this work contains a long line of names. Artists, writers, poets …
(In Dutch ‘Dichter’ means ‘Closer’, and ‘Dichters‘ means ‘Poets’), so the title is “closer / poets to the soul”.
–> Below this text you can see the inside of the work.

“When I surround myself with the names of like-minded souls or inspiring people, I know I am connected to them. No longer alone in my world of life, but included in a large family of like-minded people. That inspires, gives direction and comfort.”

In her work, Edith is open about who she is. She lets you look inside, shares with you her world of life and her hope, strength and inspiration.
At the same time, it is an invitation to you, to engage with your own story… With what or with whom do you feel connected? Who or what brings you comfort?

THAT is where communication occurs ; communication between you and Edith’s work. That is where her work not only touches you, but takes you along, on the journey of your own life. Walking together.