Edith Van Driessche

Textielkunst en meer

English text below >

zonder naam – ‘Figuur in wijntinten’

Opnieuw een mensfiguur. In een uitgelezen variatie aan wijnkleurige tinten, biedt deze figuur alle ruimte om de eigen emoties toe te laten. Geen boodschap op de voorgrond, maar ruimte voor u, om in alle rust de dialoog aan te gaan met het werk, en met de eigen innerlijke roerselen.

Dit werk uit augustus 2011 is het derde laatste textielwerk van haar hand. Het maken van zulke werken gebeurt op de grond, en dat gaat nu steeds moeizamer.
Dit werk werd nog niet eerder geëxposeerd.

Unnamed – ‘Figure in shades of wine’

Another human figure. In an exquisite variety of wine-colored hues, this figure offers all the space you need to allow your own emotions. No message in the foreground, but space for you to quietly enter into dialogue with the work, and with your own inner turmoil.

This work from August 2011 is the third latest textile work by her hand. The making of such works is done on the ground, and this is now becoming increasingly difficult.
This work has not been exhibited before.