vorming

Opleiding “snijkunde, confectie en teekenen”  ( snit en naad ) Vrije beroepsleergangen van snijkunde – Boom

diploma Edith 1949

Opleiding Koninklijke Academie voor beeldende kunst – Mechelen

Etienne Van Bael : houtskool  1952 -1953 ( Het laatste jaar van haar leven bracht Edith door in een rusthuis.  In haar wooneenheid verbleef toen ook Etienne Van Bael.  Deze toevalligheid maakte de moeilijke stap iets makkelijker.  Af en toe werd er nog over de opleiding gesproken, en uiteraard ook over de verdere loopbaan.  Hoewel; spreken over wat men kon maar niet meer kan werd eigenlijk ook wel wat vermeden. )

Geert Reusens : schilderen, tekenen, stilleven, portret, levend model

Ernest Albert : schilderen, schetsen, levend model